konsulenttjenester


Dossier Solutions har et høyt kvalifisert team av konsulenter som utfyller hverandre når det gjelder kompetanse og metodisk tilnærming.
BRIMI_dossier-1866 (2) (1024x683)
Vi tilbyr konsulenttjenester i forbindelse med implementering av vårt system, i prosessarbeid og utvikling av ledelse og organisasjon.

Ingen organisasjoner er identiske, og ulike ferdigheter og kapasiteter innebærer at graden av nødvendig støtte vil være ulik. Mens noen organisasjoner kommer til Dossier med en spesifikk liste over krav og behov, er andre mer åpne for dialog og veiledning.

Disse forskjellene forandrer ikke det faktum at det vil alltid være en grunnlinje av krav som må møtes for at et prosess skal være robust. En god partner er en partner som fokuserer på styrker og svakheter i enhver tilnærming som blir lansert.

Gjennom det siste tiåret har vi tilegnet oss unik erfaring fra coaching av både arbeidsprosesser og implementeringer av konsepter og programvare for strategisk HRM. Våre erfarne konsulenter fokuserer hele tiden på å stille de rette spørsmålene, være en lyttende samtalepartner, og ivareta et helhetlig perspektiv.

Contact us for a demo today!