Leder og talentutvikling

 Talentutvikling handler om å se, synliggjøre og ta vare på enkeltmedarbeidere som representerer noe viktig og unikt for organisasjonen. Lederen er sentral i arbeidet med å nominere talenter. Gjennom et samspill med resten av organisasjonen må man lage en utviklingsplan og karrierevei som ivaretar og realiserer talent til beste for organisasjonen og medarbeideren selv.Løsningen innebærer

  • Individuelle utviklingsplaner med vurdering av medarbeiders ønsker, behov samt kvalifikasjoner gir målrettet karriereutvikling ift organisatoriske behov og strategier.
  • Strukturert og regelmessig evaluering av lederevne, -stil og -atferd er avgjørende for å ha et bevisst forhold til bedriftskultur og operasjonalisering av virksomhetens verdier.
  • Medarbeiders ytelse har sammenheng med nærmeste leders evne til å veilede, styre og motivere.

Contact us for a demo today!