Kompetansedokumentasjon

En god grunn til å anskaffe en HR-system er ofte at organisasjonen har et dokumenterings- og rapporteringsbehov internt og eksternt. I flere bransjer oppleves det et strengere krav til å kunne dokumentere at rett kompetanse er på rett plass til rett tid.
Løsningen innebærer

  • Dokumentasjon av realkompetanse med støtte for opplastning av vedlegg (sertifikater og kurs).
  • Dokumentasjon av lovpålagte, standardiserte krav.
  • Forhåndsdefinerte kollektive planer og kompetansekrav.

Contact us for a demo today!