FoU

FoU

Dossier Solutions har alltid hatt tett knytning til ulike forskningsmiljøer. Her kan du lese mer om de forsknings- og utviklingsprosjektene vi deltar i.

KLEM:

FoU-prosjekt i samarbeid mellom NTNU, Helse Vest og Dossier. Prosjektet utvikler lederutviklingsprogrammer som blant annet gir økt forståelse for koblingen mellom organisasjonens strategiske mål, operative tiltak og løpende resultater.

TOLK:

Prosjektet eies og gjennomføres av Dossier Solutions med støtte fra Innovasjon Norge og tett samarbeid med en rekke kunder. Helse Vest spiller en sentral rolle i prosjektet med å bidra med empiri på relevante HR-prosesser og utarbeiding og testing av konsepter. Prosjektet utvikler nye modeller for kartlegging, dokumentasjon og strategisk og operativ styring av kompetanse.

Performance Management:

Langsiktig utviklingsprosjekt som utvikler helthetlige leveransemodeller for HR-området og Talent&Performance Leadership spesielt. Prosjektet støttes av Forskningsrådet gjennom SkatteFunnordningen og inkluderer tett samarbeid med andre en rekke strategiske partnere til Dossier i det nordiske markedet (EDB ErgoGroup, Bluegarden, Multidata, WebCruiter, Apropos Internett, m.fl)

Contact us for a demo today!