om dossier

Om Dossier

Dossier Solutions AS er et norsk programvarehus, etablert i år 2000 som et utspring fra forskningsmiljøene ved NTNU og Sintef. Dossier har i dag over 20 ansatte og leverer programvaren Dossier ProFile, som er et HR-verktøy for kompetanseledelse og medarbeideroppfølging. Dossier Solutions er i dag en ledende aktør i markedet, og er godt etablert i offentlig, kommunal og privat sektor.

Dossier ProFile benyttes av ca 100 kunder med til sammen over 300 000 ansatte. Løsningen er i drift i 8 land. Vi har en meget god tilstedeværelse i Norge og Norden, med en bred kundeportefølje innen de fleste bransjer. Vår posisjon i markedet gjør det også mulig å bidra til kompetanseutvikling og læring mellom våre kunder.

Vår styrke ligger i evnen til å kombinere dybdekunnskap om organisasjoner og HR med kraftfulle og brukervennlige programvareløsninger.

Tilnærming

  1. Alle organisasjoner er unike.
  2. Dossier Solutions tilbyr en verktøykasse for talentledelse, strategisk og operativ HR
.
  3. Løsningen består av fleksible moduler og integrasjonsgrensesnitt
.
  4. Vi forstår hvordan en løsning skal bygges for å hjelpe din organisasjon å yte bedre, i sine omgivelser og kontekst.
  5. Vi kompletterer vår totalløsning med tilleggsmoduler fra utvalgte partnere

Filosofi

Utviklingen av produktet Dossier ProFile betraktes som konseptutvikling, der målet er å sikre våre kunder bedre resultater gjennom tydeliggjøring av helhetlig kompetanse- og medarbeideroppfølging og gode prosesser for strategisk HRM, lederskaps- og medarbeiderskap. Konseptutviklingen er tuftet på grundig organisasjonsforståelse og skandinaviske lederskapstradisjoner. Samtidig er HR-faget i stadig utvikling. Solid organisasjonsforståelse kombinert med tett kundekontakt har vært avgjørende for utvikling av programvaren Dossier ProFile.

Verdier

Dedikert, Åpen, Inspirerende, Innsikt

Contact us for a demo today!