Vi søker etter drift og forvaltningsansvarlig


Dossier Solution søker ansvarlig drift- og forvaltningsressurs til selskapets utviklingsavdeling. Stillingens hovedoppgaver er å sikre stabil drift og forvaltning av Dossier SaaS løsninger i takt med et stadig økende antall kunder. Som en del av stillingen inngår intern IT-planlegging samt støtte til utviklingsteam, teknisk support og leveranse.

Les mer om stilingen her

Contact us for a demo today!